Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje aiškinama, kaip NCG Import Baltics OÜ („mes“), kaip „Nic. Christiansen Gruppen“ dalis, tvarko jūsų asmeninius duomenis.  „Nic. Christiansen Gruppen“ apibrėžiama kaip www.nc.dk

 

1 DUOMENŲ TVARKYTOJAS
Juridinis asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra:
NCG Import Baltics OÜ
CVR numeris: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

2 ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS
Naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
a) Kai naudojatės mūsų svetaine:
a. Jūsų užklausų apdorojimas: asmens duomenys naudojami norint susisiekti su jumis dėl bandomojo automobilio važiavimo, apsilankymo remonto dirbtuvėse ir kitų paslaugų, kurias galima užsakyti naudojantis svetaine. Jei taip pat sutinkate su šiuo prašymu, jūsų asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, kaip aprašyta toliau, ir jūsų asmens duomenys susiejami su slapukų duomenimis, kaip aprašyta toliau mūsų slapukų politikoje.
i. Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės informaciją, nuostatas.
ii. Tvarkymo pagrindas: sutikimas.
iii. Panaikinimo terminas: vėliausiai 3 mėnesiai po prašymo pateikimo. 
b. Rinkodara: asmens duomenys naudojami rinkodaros tikslais, įskaitant mūsų tikslinį bendravimą su jumis pagal jūsų interesus bei dominančias sritis ir reklaminės medžiagos, be kita ko, informacinių biuletenių siuntimą. Jūsų asmens duomenys sujungiami su slapukų duomenimis, kaip nurodyta toliau mūsų slapukų politikoje.
i. Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete, transporto priemonės informaciją, nuostatas.
ii. Tvarkymo pagrindas: sutikimas.
iii. Panaikinimo terminas: 1 metai po paskutinio kontakto su duomenų subjektu.
c. Vartotojo patirtis svetainėje: asmens duomenys surenkami, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudojame šią informaciją, kad galėtume optimizuoti vartotojo patirtį savo svetainėje ir naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau apie tai skaitykite mūsų slapukų politikoje.
i. Kokius duomenis mes naudojame: slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete ir apklausiant vartotojus bei vykdant susijusius konkursus naudojamus bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį.
ii. Tvarkymo pagrindas:  sutikimas
iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai po gavimo
d. Svetainės statistika: asmens duomenys naudojami rengti statistinę informaciją apie mūsų svetainės ir susijusių paslaugų naudojimą. 
i. Kokius duomenis mes naudojame: slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete. 
ii. Tvarkymo pagrindas: sutikimas
iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai po gavimo

d) Naudojantis parduotuvėmis ir remonto dirbtuvėmis: kai perkate autorizuotų pardavėjų tinklo parduotuvėse ir techninio aptarnavimo centruose, mes kaip importuotojai gauname ir tvarkome informaciją apie jus toliau nurodytais tikslais: 
a. Paslaugų teikimas: kai perkate autorizuotų pardavėjų parduotuvėse ir techninio aptarnavimo centruose, mes kaip importuotojai gauname ir tvarkome informaciją apie jus teikdami įsigytas paslaugas. Tai daroma, pavyzdžiui, įsigyjant automobilius ir konkrečias atsargines dalis, taip pat aktyvinant garantiją ir importuotojui teikiant galimas papildomas paslaugas, pvz., pagalbą kelyje. 
i. Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, transporto priemonės informaciją, užsakymų numerius.
ii. Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.
iii. Panaikinimo terminas: 5 metai nuo finansinių metų, kuriais buvo atlikta paskutinė kliento finansinė operacija (finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).
b. Techninio aptarnavimo ir garantijos tvarkymas: tvarkant dokumentus dėl atliktų paslaugų ir kontrolės, kurie yra būtina gamyklos garantijos sąlyga, gauname ir tvarkome informaciją apie jūsų automobilį. Tas pat galioja, jei gamykloje imamasi veiksmų ištaisyti galimus defektus ir trūkumus. Tvarkant galimus garantijos atvejus, atskleidžiami ir tvarkomi dokumentai dėl proceso tarp pardavėjo, importuotojo ir gamyklos. Šiuose dokumentuose, be informacijos apie jūsų automobilį, gali būti asmens duomenų.
i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, transporto priemonės informaciją, užsakymų numerius, palaikymo atvejų istoriją.
ii. Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.
iii. Panaikinimo terminas: 5 metai nuo finansinių metų, kuriais buvo atlikta paskutinė kliento finansinė operacija (finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), arba pasibaigus garantijai, jeigu tai įvyksta vėliau. 
c. Klientų pasitenkinimo apklausos: siekdami sekti klientų pasitenkinimą visoje rinkoje ir gauti informacijos nuolatiniam klientų aptarnavimo tobulinimui, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis vykdydami klientų pasitenkinimo apklausas.
i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, transporto priemonės informaciją, informaciją apie naujausią pirkimą.
ii. Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas
iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai po gavimo.
d. Pranešimai apie techninį aptarnavimą: siekdami užtikrinti gerą klientų aptarnavimą, siunčiame jums pranešimus apie techninį aptarnavimą, pvz., kėbulo patikrinimą, patikrinimą dėl rūdžių ir kt., kuris yra susijęs su jūsų garantijos aprėptimi. Šiomis aplinkybėmis gauname ir tvarkome jūsų asmens duomenis.
i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, transporto priemonės informaciją, rezervaciją remonto dirbtuvėse.
ii. Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.
iii. Naikinimo terminas: pasibaigus garantiniam laikotarpiui
e. Statistikos ir ataskaitos: kad galėtume įvertinti pardavėjų veiklą, sekti pardavėjų darbą, plėtoti ir gerinti pardavimo procesus pardavėjų tinkle, taip pat atlikti klientų ir rinkos analizes verslui plėtoti, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis.  
i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės informaciją, užsakymo numerius, palaikymo atvejų istoriją
ii. Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas.
iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai nuo surinkimo (tada vyksta duomenų nuasmeninimas)

3 ŠALTINIAI 
Kai surenkame informaciją iš kitų šaltinių nei jūsų, šis arba šie šaltiniai bus:
a) Automobilių pardavėjas, kai tikslas yra statistika, rinkodara ir sutarties vykdymas.
b) Viešieji registrai: transporto priemonių registras, asmens tapatybės numerių registras, CVR registras, kai tikslas yra aiškus identifikavimas ir sutarties vykdymas.
c) Lizingo ir finansavimo įmonės, kai tikslas yra sukurti kredito galimybes sudarant sutartį.
d) Kredito vertinimo agentūros, kai tikslas yra atlikti jūsų kredito vertinimą sudarant sutartį.

Apie jus renkama informacija gaunama iš:
a) ES / EEE

4 JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS 
Atskleidžiame jūsų asmens duomenis šių kategorijų gavėjams:
a) Automobilių pardavėjams ir gamintojams
b) Partneriams, pvz., finansavimo įmonėms, draudimo įmonėms ir techninio aptarnavimo teikėjams (pvz., pagalbos kelyje, padangų saugojimo ir pan.).   
c) Kitiems teikėjams ir partneriams, kurie padeda vykdyti mūsų veiklą (pvz., techninio aptarnavimo teikėjams, techninės pagalbos teikėjams, tiekėjams, finansų įstaigoms)
d) Įmonėms, su kuriomis duomenų tvarkytojas yra susijęs įmonėje „Nic Christiansen Gruppen“ (www.nc.dk). 
e) Valdžios institucijoms.
f) Socialiniams tinklams (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“).

5 PERDAVIMAS NE ES / EEE ŠALIMS

Iš esmės neperduodame jūsų asmens duomenų ne ES / EEE šalims. Jei ypatingais atvejais duomenys perduodami ne ES / EEE šalims, tai nurodoma remiantis specifinio tvarkymo nuostatais. 


7 PRIVALOMA INFORMACIJA 

Informacija, kurią renkame asmens duomenims tvarkyti, kai kuriais atvejais yra privaloma, t. y., ji būtina norint susisiekti su jumis, teikti paslaugas, atlikti kredito vertinimą ir kt. Vykdant konkrečių duomenų tvarkymą, informuosime jus, kokia informacija yra privaloma. Jei negausime privalomosios informacijos, negalėsime teikti norimų paslaugų.

8 JŪSŲ TEISĖS

Turite šias teises:
Turite teisę reikalauti pamatyti, pataisyti arba panaikinti savo asmens duomenis.
Taip pat turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui ir apriboti savo asmens duomenis.
Besąlyginę teisę prieštarauti savo asmens duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais.
Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jūsų atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo, vykdyto iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui. 
Turite teisę asmens duomenis, kuriuos esate pateikę, gauti struktūrizuota, įprasta ir elektroniniu būdu nuskaitoma forma (duomenų perkeliamumas). 
Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Galite pasinaudoti savo teisėmis šiais būdais: susisiekdami su duomenų tvarkytoju naudodami anksčiau nurodytą kontaktinę informaciją arba parašydami adresu GDPR@nc.dk.
Šioms teisėms gali būti taikomos sąlygos arba apribojimai. Todėl nėra garantijos, kad, pavyzdžiui, turėsite teisę į duomenų perkeliamumą konkrečiu atveju – tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su duomenų tvarkymo veikla.

Paskutinį kartą atnaujinta: Gegužės 14, 2018